Сүүлний хий цэвэрлэх гулсуур

  • Сүүлний хий цэвэрлэх гулсуур

    Сүүлний хий цэвэрлэх гулсуур

    Байгалийн хийн сүүлний хий цэвэрлэх гулсуурыг голчлон хүхэр авах төхөөрөмжийн сүүлний хий, түүнчлэн шингэн хүхрийн усан сангийн хаягдал хий, хүхэр авах төхөөрөмжийн усгүйжүүлэх төхөөрөмжийн TEG хаягдал хийг боловсруулахад ашигладаг.