Хийн компрессор

  • Эх станцын M төрлийн ус хөргөх CNG компрессор

    Эх станцын M төрлийн ус хөргөх CNG компрессор

    CNG компрессорын нэгж бүхэлдээ гулсдаг бөгөөд мотор нь компрессорыг холбогчоор шууд хөдөлгөдөг.Энэ нь тээвэрлэхэд тохиромжтой, суулгахад хялбар.

  • ZW төрлийн ус хөргөх CNG компрессор

    ZW төрлийн ус хөргөх CNG компрессор

    Хийн компрессор нь агаарын хүчийг хангадаг бөгөөд пневматик системийн үндсэн төхөөрөмж бөгөөд цахилгаан механик агаарын эх үүсвэрийн төхөөрөмжийн үндсэн хэсэг юм.Хийн компрессор эсвэл агаарын компрессор нь хийн даралтын эрчим хүчний төхөөрөмжид анхны механик энерги (ихэвчлэн мотор эсвэл дизель) бөгөөд шахсан агаарын даралт үүсгэх төхөөрөмж юм.